Kullanım ve gizlilik koşulları INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI https://invictushealthadvisor.com/ ve INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI’nın tescilli logosunu taşıyan bu sayfada listelenen tüm mikro siteler için geçerlidir. Söz konusu INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI web siteleri, sitelerdeki kullanım koşulları ve gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz. Bu siteler dışında herhangi bir sitede INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI logosunun görülmesi o sitede bu güvenlik ve gizlilik kurallarının geçerli olduğu anlamına gelmez.

https://invictushealthadvisor.com/ sitesinde yer alan tüm bilgiler ve yönlendirmelerdeki tüm linkler tamamen ziyaretçiyi bilgilendirmek amacıyla kullanıcıya sunulmakta olup, yayınlanan bilgiler herhangi bir ticari amaç gütmeden yayınlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen sitelerde yayınlanan tüm bilgiler INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI’na aittir.

Bu internet sitesindeki bilgilerin güncellenmesi, değiştirilmesi, kaldırılması veya düzenlenmesi gibi çalışmaların yapılması INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI bu konuda tüm haklara sahiptir.

Söz konusu internet sitesinde yer alan bilgilerin güncellenmesi sırasında sitede meydana gelebilecek olası hata, eksiklik veya değişikliklerden dolayı INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI sorumlu tutulamaz.

Aynı zamanda yukarıda belirtilen internet sitesinde kullanılan ifadelerin bir kısmı ileriye dönük olduğundan çeşitli riskler ve belirsizlikler içerebilir.

INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI web sitesine ve ilgili mikro sitelere erişen kişi veya kişiler, Kullanım Koşulları’nın en son sürümünü kabul etmiş olup, sitedeki bilgiler doğrultusunda verilecek her türlü kararla ilgili tüm sorumluluk ilgili site ziyaretçisine aittir.

İlgili sitelerde yer alan bilgiler hiçbir zaman hekim tedavisi veya konsültasyonu yerine geçemez.

Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi yöntemi seçimi için değerlendirilemez.

Anlatılan tüm tıbbi işlemler, bilgiler, yorumlar ve görseller bilgilendirme amaçlıdır; Reklam, tanı ve tedaviye rehberlik etme amacında değildir.

https://invictushealthadvisor.com/ sayfamızda yer alan tüm materyallerin yasal hakları INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI’na aittir.

Burada belirtilenler dışında hiçbir materyal kopyalanamaz, dağıtılamaz, çeşitli alt lisanslarla değiştirilemez, gelecekte kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz veya kullanıma sunulamaz.

Bu sitedeki herhangi bir materyalin imzasız kullanımı, kopyalama yasalarını, ticaret yasalarını, güvenlik ve tanıtım yasalarını ve iletişim yasalarını ve tüzüklerini içerir.

INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI’na ait web sitesi ve mikro sitelere erişim ücretsiz ve anonimdir.

Bu ilgili sitelerde yer alan herhangi bir bilgiyi herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü hukuki ve cezai kovuşturmaya yol açacaktır.

INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI firmanın sponsor olduğu marka veya markaları desteklediği anlaşılmamalıdır.

Sitede ve yukarıda belirtilen ilgili mikro sitelerde yayınlanan bilgiler doğrultusunda her türlü karar ve sorumluluk ziyaretçiye ait olup, INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Aynı zamanda yukarıda belirtilen ilgili internet sitelerinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde kullanıcı lehine bir taahhüt içermemektedir.

https://invictushealthadvisor.com/ ve mikro sitelerdeki Online Hizmetler ve İletişim Formları dışındaki tüm bölümleri kişisel bilgilerinizi vermeden dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, gerekli açıklamaları okuyabilir, kliniklerimiz hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetler bölümlerimizi kullanabilmeniz için kişisel bilgilerinizi doğru ve eksiksiz doldurmanız ve üye olmanız gerekmektedir. www.invictushealthadvisor.com.tr sayfamıza üye olurken vermiş olduğunuz ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek, telefon, cep telefonu, adres, şehir bilgileri kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Söz konusu site ve mikro sitelerdeki İletişim Formları aracılığıyla paylaşmış olduğunuz iletişim (telefon ve e-posta) bilgileriniz INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI ve/veya yetkili çözüm ortaklarına talep ettiğiniz bilgilerin ulaştırılması amacıyla kullanılabilir.

INVICTUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI’nın internet sitesinde verdiğiniz bilgiler; bu sağlık kuruluşunun size daha kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve sizi bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır.

Bilgilerinizi kendi ekranınızdan yalnızca siz güncelleyebilir veya silebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Kullanımı ile İlgili Bildirim
Şirketimiz İnvictus Turizm Kongre ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yürütülen her türlü fiziki veya sanal
toplantı organizasyonları kapsamında, organizasyona ilişkin çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi ve ihtiyaç
olduğunda sizinle irtibata geçilebilmesi ve bilgi verilmesi maksadıyla; tarafımızla paylaşmış olduğunuz isminiz,
kurumunuz, T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz, iletişim bilgileriniz ve bunlarla sınırlı kalmaksızın iletmiş olduğunuz
görüşleriniz ve görüntüleriniz de dahil olmak üzere diğer kişisel verileriniz ve tercihleriniz tarafımızca, yürürlükteki
mevzuata uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.
Buradaki veri işleme faaliyeti ile kastedilen, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (”Kanun”) 3. maddesi
gereğince, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
Kişisel verilerinizin bu bildirimde yer alan amaçları gerçekleştirilebilmek maksadıyla, Kanun’un ilgili maddeleri ile
yürürlükteki sair mevzuatın ilgili hükümlerinin izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde, Kongre organizasyonu ile ilişkili
kuruluşlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yurt içi veya yurt dışında bulunan üçüncü
kişilere;
a) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
b) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
c) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
d) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
e) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili haklarınızı kullanmak için İnvictus Turizm’e info@invictuscongress.org mail adresine
başvurabilirsiniz.